Deraterizācija

       Deratizācija ir grauzēju  - peļu, žurku u.c. - iznīcināšana.

Pielietojam sertificētus līdzekļus, kuri, lietojot tos paredzētā veidā un koncentrācijā, ir nekaitīgi cilvēkam un mājdzīvniekiem.


        Visefektīvākais veids, lai cīnītos pret nevēlamo grauzeju iekļūšanu telpās un teritorijā, kuras ietvaros veicam virkni preventīvo pasākumu. Būtiski ir izvērtēt iespējamos grauzēju iekļūšanas ceļus un mītnes vietas, sadarbībā ar klientu veiksim nepieciešamos darbus to likvidēšanai. Izvietojot ēsmu stacijas, nodrošināsim teritorijas pārraudzību

 

 

Kontakti

SIA " KPK" 
www.kpk.lv
telefons: +371 29661231
e-pasts: kpk@kpk.lv